Ανθρώπων μνήμες: τόμος Β
Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος του βιβλίου με τίτλο «Ανθρώπων μνήμες: μαρτυρίες Ναυπακτίων» που έχει καταγράψει με μοναδικό τρόπο η κ. Ζωή Δενδραμή.
Πρόκειται για πενήντα μία (51) μαρτυρίες προσώπων - συνεντεύξεις - που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Ναυπάκτου "εμπρός" από το 2007 ώς το 2017 και οι οποίες παρουσιάζουν την εξέλιξη της Nαυπάκτου και της ευρύτερης περιοχής τα τελευταία 70 χρόνια.
Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν ληφθεί από το 2007 μέχρι το 2017 και δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Ναυπάκτου "εμπρός" από πρόσωπα που διαμένουν στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα καθώς και άτομα που έζησαν στην περιοχή τα παιδικά τους χρόνια και σήμερα ζουν στο εξωτερικό. Οι προφορικές αυτές μαρτυρίες παρέχουν άμεσα ενδιαφέροντα ιστορικά, κοινωνικά και λαογραφικά στοιχεία, ενώ οι αφηγήσεις της ζωής απλών ανθρώπων διευρύνουν και συμπληρώνουν την ιστορική μελέτη και την συλλογική μνήμη του Τόπου μας.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 στις 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως.

Είσοδος ελεύθερη