Ημερίδα Ενημέρωσης - Εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση

Παραρτήματος Στήριξης Ρομά, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018,

και ώρα 11:00 π.μ., στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας.

Θα αναπτυχθεί ο ρόλος και η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση Παραρτήματος Στήριξης Ρομά για την τοπική κοινωνία.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση Παραρτήματος Στήριξης Ρομά Δήμου Ερυμάνθου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002089) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».