Από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών γίνεται γνωστό, ότι η υποβολή αιτήσεων για τα  Σύνολα (Φωνητικό Σύνολο, Χορωδία Δωματίου, Μικτή Χορωδία) παρατείνεται έως και την 10η  Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2610 – 271087 ή στην γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου (Αράτου 23), ώστε να καταθέσουν την αίτησή τους (στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο, email) μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό. 

- ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΟΡΩΔΩΝ

Τα Φωνητικά Σύνολα του Δημοτικού Ωδείου θα αποτελούνται από Καθηγητές Μουσικής και σπουδαστές από όλα τα Ωδεία και μουσικές σχολές  της Πόλης αλλά και όσους ενδιαφέρονται για το χορωδιακό τραγούδι και διαθέτουν μόνο ανάλογη εμπειρία.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται αφ’ ενός με κριτήριο των απόδοσή τους στη μουσική ακρόαση, αφ’ ετέρου με γνώμονα το επίπεδο των μουσικών τους σπουδών, την εμπειρία και τις ανάγκες των Συνόλων.

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις μουσικές τους σπουδές θα μπορούν να παρακολουθούν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Φωνητικής Μουσικής και Διεύθυνσης Χορωδίας στο Δημοτικό Ωδείο ή να έχουν έκπτωση 40% επί των διδάκτρων σε μαθήματα Οργανικής Μουσικής ή Ανώτερων  Θεωρητικών.

Τα Σύνολα (Φωνητικό Σύνολο, Χορωδία Δωματίου, Μικτή Χορωδία) θα λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα και θα προετοιμάζουν αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας προγράμματα, θα συμπράττουν   δε με τα υπόλοιπα Μουσικά Σχήματα του Δημοτικού Ωδείου.

‘’ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ‘’ θα συμμετέχουν μαθητές και απόφοιτοι κλασικού τραγουδιού.

‘’ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ’’ θα συμμετέχουν μέλη με μουσικές σπουδές και ανάλογη εμπειρία.

‘’ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ’’ θα συμμετέχουν μέλη που είναι ικανά να υποστηρίξουν φωνητικά την παρουσία τους στο Σχήμα.

Στις ακροάσεις (ημέρα και ώρα θα ανακοινωθεί) οι υποψήφιοι για το ‘’Φωνητικό Σύνολο’’ και την ‘’Χορωδία  Δωματίου’’ θα παρουσιάσουν μια άρια (οποιασδήποτε εποχής) επιλογής τους από το ρεπερτόριο της όπερας και θα τους ζητηθεί μουσική ανάγνωση (prima vista) ώστε να διαπιστωθεί η ταχύτητα εκμάθησης.      

‘’ΓΙΑ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ’’ θα παρουσιάσουν ένα τραγούδι επιλογής τους και θα αναπαράγουν από μνήμης μελωδία που θα εκτελεσθεί ώστε να διαπιστωθεί η ταχύτητα εκμάθησης.