Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 με ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Astir Hotel», Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης με θέμα: «Οι βασικές αλλαγές στο Νομικό Πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων & του Κοινωνικοασφαλιστικού Συστήματος»

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τους νομικούς συνεργάτες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων & Ανέργων το νέο νομικό πλαίσιο των Ατομικών Εργασιακών Σχέσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι εξελίξεις στο Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα. Θα ακολουθήσουν συζήτηση και παρεμβάσεις.

Στον ίδιο χώρο από τις 5:30 μ.μ. έως και το τέλος της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι Νομικοί/Σύμβουλοι του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα απαντούν σε εξατομικευμένα ερωτήματα και προβληματισμούς που έχουν σχέση με τα Εργασιακά Δικαιώματα, με το Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα και με ζητήματα Απασχόλησης. Η Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης είναι ανοιχτή για το κοινό και αφορά τόσο εργαζόμενους όσο και ανέργους.