Φαινόμενον που προκαλεί προσβολήν και πέδην στις δραστηριότητες της ανθρωπίνης δράσεως αλλά και αξιοπρεπείας, αποτελούν οι κατ΄ έτος και συνεχώς αυστηρότερες γενόμενες αποφάσεις για την απόσταξη στεμφύλων.

Στις 16 Οκτωβρίου τ.έ, με πικρίαν είχαμεν σχολιάσει το λυπηρόν αυτό θέμα, της επιβολής βαρυτάτων περιορισμών για την απόσταξη στο τσίπουρον αλλά και στα λοιπά σπουδαία ποτά όπως ούζο, αλλά και τον πόλεμον στο Ελληνικόν κρασί, το νάμα των θεών διαχρονικώς. Η επιτροπή για την απόσταξη αντί να βρει λύση του ζητήματος, μάλλον το περιέπλεξε αφού θέλησε να περιορίσει στους αμβυκούχους την απόσταξη από 1.200 κιλά τον χρόνον στα 120 κιλά!!!! Οι σκληροί και παράλογοι περιορισμοί στην απόσταξη στεμφύλων οφείλονται στο γεγονός μη τυχόν και χάσει κάποια φορολογικά έσοδα το Κράτος!! Τα δισεκατομμύρια. που χάνονται και δεν πληρώνονται δεν τους ανησυχούν; Τα ολίγα κιλά τσίπουρον τους ενοχλούν;;

Στην Βουλγαρίαν η απόσταξη στεμφύλων είναι ελευθέρα, δεν απαιτείται κανενός είδους άδεια για αποστάξεις όλον τον χρόνον. Ακόμα κάνουν αποστάξεις και σε φρούτα. Εδώ η άδεια ισχύει για δύο μήνες και με περιορισμένην ποσότητα αποστάξεως.

Γιατί αυτά τα ανεπίτρεπτα και σκληρότατα μέτρα στην απόσταξη; Ποίους οφελούν; Όχι φυσικά το κράτος!

Και ερωτούμεν, για την αθέμιτην αυτήν εμπόδιση στην δράση των Ελλήνων.

Γιατί δεν ζητάτε άδεια στην καλλιέργειαν σιτιρών;

Γιατί δεν απαιτείται άδεια για να σπείρω τρυφύλλι στα χωράφια μου;

Γιατί δεν ζητάτε άδειαν απ’ όσους θέλουν να φυτέψουν στους κήπους τους, τοματιές, κολυκυθιές, μελιτζανιές, αγγουριές και λοιπά όμοια;

Γιατί δεν ζητάτε άδειαν από τους ιδιώτες και όχι επαγγελματίες να μπορούν να έχουν τρεις κότες στην αυλήν τους, ή δυο κατσίκες και άλλα παραγωγικά ζώα;

Πολλοί από τους χρησιμοποιούντες αυτά που προαναφέραμεν, κατά διαστήματα πωλούν μικρές ή μεγάλες ποσότητες. Αν τα είχατε και αυτά υπό έλεγχον όπως το τσίπουρον, σίγουρα η Ελληνική οικονομία δεν θα χρωστούσε δάνεια!!!

Και το άλλον απλούν ερώτημα. Οι μεγάλοι σιτοκαλλιεργητές ή σανοπαραγωγοί πωλούν τις παραγωγές τους. Από τις πωλήσεις αναγκαστικώς το Δημόσιον έχει έσοδα. Και ενεργούν άνευ αδείας και άνευ χρονικού περιορισμού.

Αφήσατε κάθε βουλόμενον να αποστάξη τα στέμφυλα, εν απολύτω ελευθερία. Φιμώνετε μιαν δράση, προς όφελος εισαγωμένων ποτών. Ας μη πετάμε τα στέμφυλα στις χωματερές, με το ευτελές επιχείρημα ότι η ελευθέρα απόσταξη αυξάνει το χρέος στους δανειστές!!!!! Βουλευτές έχετε γευθεί ποτέ μετουσιωμένην ρακήν ή μόνον εισαγόμενα και με έπαρση; Και στις περιοχές σας υπάρχουν αμβυκούχοι; Πως θα δικαιολογηθείτε;;;