Μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων και την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, με εισήγηση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 398/1987 αναγνωρίστηκε ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος Προστάτης του Σώματος, η δε 20ή Οκτωβρίου η ημέρα που τιμάται η μνήμη του, ως επίσημη εορτή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Άγιος Αρτέμιος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Τον χαρακτήρισε η βαθιά του χριστιανική πίστη, η ισχυρή του θέληση και το άκαμπτο ψυχικό του σθένος. Εργάστηκε με πάθος για την ειρήνη, την ευνομία, την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς.
Εξετάζοντας σήμερα την θέση της Αστυνομίας, διαπιστώνουμε τα προβλήματα, που ταλανίζουν περισσότερο το Σώμα, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και έμψυχου δυναμικού.

Η συνεχώς αυξανόμενη παράνομη μετανάστευση και η συνεπαγόμενη κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δεν συνοδεύτηκε από μία έστω ουσιαστική προσπάθεια αριθμητικής προσαρμογής. Προβληματική επίσης υπήρξε και η κατανομή του προσωπικού, που σε συνδυασμό με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις, λόγω επιδείνωσης των ασφαλιστικών δεδομένων, και συντάξεων ,κυριολεκτικά απογύμνωσαν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Εν όψει της ογκούμενης εγκληματικότητας και των κοινωνικών αντιδράσεων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι του Έλληνα Αστυνομικού, που μοχθεί καθημερινά για την εφαρμογή των νόμων, τη διατήρηση της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών χωρίς να φείδεται θυσιών και κινδύνων για την υγεία του αλλά και τη ζωή του ακόμη.

Οι αριστερές ιδεοληψίες δεν πρέπει να έχουν θέση στα θέματα ασφαλείας. Θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη την εμπέδωση της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, ως θεμελιώδη υποχρέωση του Κράτους απέναντι στον Έλληνα πολίτη.

Επομένως , αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει είναι, αφενός μεν η ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ με σύγχρονα μέσα αλλά και η στελέχωσή της με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση των νέων μορφών εγκληματικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια, που τα τελευταία χρόνια κινδυνεύει να χαθεί.