Η Ομοσπονδία Ε. Β. Ε. Σ. Ν. Αχαΐας υποστηρίζει και συμμετέχει ενεργά στη δράση ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού PINK THE CITY που διοργανώνει ο Σύλλογος Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας.

Τα σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας καλούνται να συμμετέχουν στις δράσεις που θα λάβουν χώρα την Κυριακή 21 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων.