Το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας θα πραγματοποιηθεί φέτος από 29 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου. Ο φετινός τίτλος του Σεμιναρίου είναι «Ανοσολογικοί περίπατοι…», εμπνευσμένος από την πόλη που θα το φιλοξενήσει.