Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θάνος Καρπής απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Υπ. Υποδομών & Μεταφορών Γιώργο Δέδε για το έργο ύδρευσης από τον Πείρο Πάράπειρο. Στην επιστολή αναφέρει:

"Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών εγγράφων, καθώς και της συζήτησης που είχαμε στα πλαίσια του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δυτ. Αχαΐας σχετικά με την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ», επανέρχομαι προκειμένου να σας ενημερώσω εγγράφως τα εξής:

Με σύμβαση που υπογράφηκε στις 22/12/2005, η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ6) του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, ανέθεσε την εκπόνηση «Μελέτης Ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο - Δίκτυα υπολοίπων Οικισμών Νομού Αχαΐας» της οποίας το συμβατικό αντικείμενο αφορούσε την υδροδότηση των οικισμών της Β.Δ. Αχαΐας, που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική Μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, λαμβάνοντας την Δ6/1915/29-08-06 εγκριτική απόφαση.

Σημειωτέον ότι πριν την ανάθεση της παραπάνω μελέτης, υπήρξε με πρωτοβουλία των υπηρεσιών του Υπουργείου αύξηση της δυναμικότητας του διυλιστηρίου, προκειμένου το σύστημα να έχει τη δυνατότητα περισσοτέρου πληθυσμού που θα προκύψει από την επέκταση του έργου, δεδομένου ότι τα Φράγματα Αστερίου και Βαλμαντούρας έχουν τη δυνατότητα διάθεσης πρόσθετων ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των υπολοίπων οικισμών της Δυτικής Αχαΐας.

Στις απαντήσεις που κατά καιρούς πήραμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο μετά από δικές μου επιστολές, όσο και από ερωτήσεις Βουλευτών, αναφέρεται ότι το εν
λόγω έργο (Β' Φάση), έχει λάβει μαζί με τα έργα που είναι σε εξέλιξη (Α' Φάση) έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την ίδια ΚΥΑ α.π. οικ. 103496/23-04-2008.

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, το ΥΠΕΧΩΔΕ: - Ανέθεσε από το 2005, πριν την έναρξη των έργων της πρώτης Φάσης, τη σύνταξη μελέτης για την υδροδότηση και των υπολοίπων οικισμών της Β/Δ/ Αχαΐας. Προχώρησε στην τροποποίηση της μελέτης του Διυλιστηρίου, αυξάνοντας τη δυναμικότητά του και κατ' επέκταση το κόστος κατασκευής του, για να έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και των άλλων οικισμών. - Υπέβαλλε μαζί με τους φακέλους και έλαβαν τα δύο έργα (Α' και Β' Φάση) με την ίδια ΚΥΑ έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σε όλες τις παλαιότερες απαντήσεις του μας διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι προβλέπεται να υδροδοτηθούν από το Φράγμα πρόσθετοι οικισμοί στην περιοχή της Β/Δ Αχαΐας (έργα Β' Φάσης), επικαλούμενο τη σχετική μελέτη η οποία είναι συγκεκριμένη και τους αναφέρει ονομαστικά, που στο σύνολό τους είναι σαράντα οκτώ (48) και βρίσκονται στα όρια των τριών Δήμων (Πατρέων, Δυτ. Αχαΐας, Ερυμάνθου).

Με βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι το Υπουργείο σας είχε εντάξει στον αρχικό του σχεδιασμό και είχε προγραμματίσει το σύνολο της κατασκευής των απαραίτητων έργων για την πλήρη αξιοποίηση του νερού του φράγματος, διαχωρίζοντας την εκτέλεσή του σε δύο φάσεις.
Έχοντας όλα αυτά υπ' όψιν και κυρίως το γεγονός της αναγκαιότητας υδροδότησης των οικισμών που εξαιρέθηκαν κατά την Α' Φάση εκτέλεσης των έργων, ζητάμε την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για την ικανοποίηση του δικαίου αυτού αιτήματος με την εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων της Β' Φάσης".