Θέση εργασίας για τα γραφεία της στην Πάτρα, προσφέρει η αλυσίδα καφεκοπτείων, Coffee Island.

Η περιγραφή της θέσης έχει ως εξής:

- Εγκαθιστά, συντηρεί, υποστηρίζει, διαχειρίζεται και αναπτύσσει νέες εφαρμογές στο επιχειρησιακό λογισμικό (business software) της εταιρείας (ERP, CRM, WMS, HRM, Retail POS, Mobile, E-Commerce, BI, Web Applications).

- Διαχειρίζεται ή συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην ανάλυση απαιτήσεων και στην ανάπτυξη νέων έργων πληροφορικής με κανόνες Projectization έχοντας πλήρη εικόνα των αναγκών και των διαδικασιών (business workflows) της εταιρείας.

- Διαχειρίζεται και αναπτύσσει κώδικα σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (SQL Server DBMS), Web εφαρμογές (Β2Β, Β2C, Gsuite κλπ.), Web services (JSON, Angular) και custom εφαρμογές.

- Έχει πλήρη γνώση και προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα των υπολογιστικών (Hardware & Networks) και πληροφοριακών (Business Software) συστημάτων που διαθέτει η εταιρεία σε όλους τους εταιρικούς κόμβους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

-Συμμετέχει ενεργά στο Digital Transformation της εταιρείας.

Προσόντα:

-Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή/και μεταπτυχιακό με κατεύθυνση την πληροφορική

-Άριστη γνώση επιχειρησιακού λογισμικού (ERP, CRM, WMS, HRM, Retail POS, web/mobile applications)

-Άριστη γνώση και διαχείριση βάσεων δεδομένων (SQL Server, MySQL σε περιβάλλοντα Windows Server, Azure, phpMyAdmin)

-Γνώσεις εργαλείων Reporting, BI, MIS

-Γνώσεις Προγραμματισμού (SQL, scripting languages, web services κλπ)

-Γνώσεις σε δίκτυα υπολογιστών, servers, hardware και τηλεπικοινωνίες

-Σεμινάρια πληροφορικής θα εκτιμηθούν (πχ CCNA, MCSE)

-Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

-Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)

-Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
-Εχεμύθεια

-Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα ή/και εξωτερικό

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους

Τι προσφέρει:

-Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης

-Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης

-Επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση

-Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και τις 26/10/2018.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.