Έξι περιοχές του Δήμου Ερυμάνθου έχουν παύσει να χαρακτηρίζονται μειονεκτικές, με βάση το νέο σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην περιοχή, με τον δήμαρχο Ερυμάνθου Θάνο Καρπή, να εκφράζει με επιστολή του την έντονη διαμαρτυρία του δήμου προς τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη. 

Η επιστολή έχει ως εξής: "Τις τελευταίες ημέρες δημοσιοποιήθηκε το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο αναφέρεται στην αλλαγή της διαδικασίας οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτικές περιοχές), καθώς και ονομαστικός κατάλογος των Τοπικών Κοινοτήτων που πληρούν προϋποθέσεις να ενταχθούν στην παραπάνω κατηγορία.

Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι έξι (6) Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, οι οποίες έως τώρα χαρακτηρίζονται μειονεκτικές, με το νέο Σχέδιο αποχαρακτηρίζονται και απεντάσσονται από το σχετικό πίνακα των περιοχών με «φυσικούς περιορισμούς». Πρόκειται για τις Τ.Κ. Χαλανδρίτσας, Βασιλικού, Ισώματος, Κριθαρακίων, Σταροχωρίου και Φαρών, των οποίων οι κάτοικοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κατ’ αποκλειστικότητα αγροκτηνοτρόφοι.

Με την παραπάνω απόφαση, όπως είναι προφανές, οι παραγωγοί των Κοινοτήτων αυτών στερούνται του δικαιώματος να λαμβάνουν την εξωσωματική
αποζημίωση στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) καθ’ όλη την επόμενη δεκαετία.

Αυτός ο αποκλεισμός ο οποίος βεβαίως δεν αφορά μόνο το δικό μας Δήμο, θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα στο εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί μία μικρή ενίσχυση και συμπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.

Επιπλέον η απένταξη των παραπάνω Κοινοτήτων από την κατηγορία των μειονεκτικών περιοχών, εκτός από την απώλεια της εξισωτικής αποζημίωσης, θα
περιορίσει και τις δυνατότητες διεκδίκησης άλλων οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια των μέτρων και δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θεωρούμε δε απαράδεκτο να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση ως συγκριτικό στοιχείο το ποσοστό της τυπικής απόδοσης του Νομού σε σχέση με τον Εθνικό μέσο όρο. Ζητάμε ο χαρακτηρισμός να γίνει με βάση την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο Δήμου, καθώς και τα άλλα κριτήρια, όπως η περίπτωση της ξηρασίας και του ποσοστού των αρδευομένων εκτάσεων σε κάθε περιοχή, να αξιολογούνται με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία προβλέπει την ύπαρξη επισήμων και αξιόπιστων δεδομένων και στοιχείων, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και δεν υπάρχουν τουλάχιστον στο Δήμο Ερυμάνθου.

Όσο για τα ποσοστά των αρδευόμενων εκτάσεων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα με βάση τους κανόνες που καθορίζει η
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ότι αφορά στο Δήμο μας, η άρδευση γίνεται μέσω παλαιών τσιμεντένιων και χωμάτινων αυλάκων, στοιχεία τα οποία σαφώς και δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση και απέχουν πολύ από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, εκτός των άλλων και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρο-κτηνοτρόφοι εξ αιτίας της πολύχρονης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η οποία δεν επιτρέπει την απώλεια άλλων εισοδημάτων που σε κάθε περίπτωση τα δικαιούνται".