Έρχονται τα έξυπνα συστήματα φωτισμού στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και αυτό είναι ένα γεγονός που θα βοηθήσει αρκετά την πόλη, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. 

Τα έξυπνα συστήματα φωτισμού θα αντικαταστήσουν τις εναέριες λάμπες των κεντρικών δρόμων της Πάτρας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με νέες τύπους led, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και το κόστος του φωτισμού. 

Σκοπός της παρέμβασης αυτής που ήδη έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, μειώνοντας έτσι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε τόσο ο Δήμος στην ΔΕΗ και το οποίο είναι αρκετά υψηλό, φτάνοντας πολλές φορές σε δυσθεώρητα μεγέθη. 

Το σημαντικό είναι ότι το νέο σύστημα φωτισμού θα ελέγχεται από ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης το οποίο θα δίνει την δυνατότητα αυξομείωσης του φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες της πόλης. Κάτι που σημαίνει ότι θα δίνεται στον Δήμο η δυνατότητα να το ρυθμίσει, δίνοντας για παράδειγμα περισσότερο φως στις ημέρες των εκδηλώσεων ή μειώνοντας το τις μέρες που δεν υπάρχει κίνηση. 

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες παρόμοιες παρεμβάσεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της Πάτρας, προχωρώντας την αντικατάσταση λαμπτήρων με λάμπες τύπου led και στις υπόλοιπες περιοχές εκτός του κέντρου της Πάτρας. Έτσι, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας θα είναι οδηγός για την δημοτική αρχή και για τις επόμενες. 

Ήδη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχουν αναδεχθεί τέσσερις προσωρινοί ανάδοχοι του έργου του νέου συστήματος ηλεκτροφωτισμού οι οποίοι θα αναλάβουν και την προμήθεια των φωτιστικών, αλλά και τη κάλυψη των αναγκών του φωτισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της Αχαϊκής πρωτεύουσας.