Η παιγνιώδης διδασκαλία

Η παιγνιώδης διδασκαλία, ενώ παλαιότερα είχε αμφισβητηθεί ως μέθοδος, σήμερα προσλαμβάνει σημαντική θέση στη διδακτική πράξη. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή αλλάζει. Μέσα από αυτήν την εναλλακτική διδακτική και οι δύο, εκπαιδευτικός και μαθητής, μετατρέπονται σε διδακτικά ενεργά υποκείμενα, τα οποία επικοινωνούν ισότιμα και ουσιαστικά μεταξύ τους.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή

Όταν ο εκπαιδευτικός συνοδεύει τη διδασκαλία με το παιχνίδι, αποδεσμεύεται από τον παραδοσιακό του ρόλο και γίνεται πιο ευέλικτος. Ο μαθητής πάλι, αποδεσμεύεται από τον παθητικό του ρόλο και γίνεται πλεόν συμμέτοχος. Έτσι, η μάθηση αποκτά μία ευχάριστη και διασκεδαστική πλευρά.

Το παιχνίδι ως μέσο μάθησης

Το παιχνίδι, αν και λαμβάνει χώρα σ΄ ένα συμβολικό κόσμο και αν και χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό και χαρά, εμπεριέχει ωστόσο πολύ σοβαρούς σκοπούς και στόχους, ακόμα –θα λέγαμε- και επιδιώξεις. Γι΄ αυτούς ακριβώς τους λόγους μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο μάθησης.

"Μαθαίνω Ορθογραφία παίζοντας"

Η σειρά μαθημάτων «Μαθαίνω Ορθογραφία παίζοντας», που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, οργανώνεται μέσα από το παιχνίδι και εναρμονίζεται με το δικαίωμα των παιδιών για ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, συμμετοχή, δράση, ένταση και χαλάρωση.

 

 

 

 

Ελένη Γκόρα

Φιλόλογος-Κλασικής Ειδίκευσης

Μ.Α. (Master of Arts) στη Δημιουργική Γραφή

Υποψήφια Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής

 
 
 
 
* "Μαθαίνω Ορθογραφία παίζοντας" στο Parts Patras Arts (Σατωβριάνδου 31). Έναρξη την Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00-19:00 το απόγευμα. Πληροφορίες στο 694 222 69 70 (Ελένη Γκόρα). Εγγραφές στο  2610005252 (Parts Patras Arts).