Κάτοικος της Θεσσαλονίκης ηρωτήθη από ανταποκριτήν Αθηναϊκού Τηλεοπτικού Σταθμού αναφορικώς με το δημοψήφισμα των Σκοπίων και φυσικά ο ερωτηθείς μεταξύ άλλων έκαμε λόγον για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Προσκεκλημένος ευρισκόμενος πλησίον του παρουσιαστού στο στούντιον των Αθηνών, διακόπτοντας τον ομηλιτήν εκ Θσσαλονίκης του έθεσε το ερώτημα

Πως προκύπτει ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική;

Και ο ερωτηθείς παραδώσας το μικρόφωνον απήλθε!!!

Δεν ακούστηκε δε στον Σταθμόν καμμία αντιδραση για το ορθόν της ερωτήσεως.

Είναι δυνατόν να ακούγονται όμοιες ερωτήσεις από μεγάλα μέσα ενημερώσεως;

Στο Πατριαρχικόν συλλείτουργον στην Θεσσαλονίκην την Κυριακήν 30 Σεπτεμβρίου επί τη συμπληρώσει 100 ετών από της λήξεως του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το «πιστεύω» ανέγνωσε ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τι όρκον έδωσε; Θρησκευτικόν ή πολιτικόν;

Στην έναρξη των εργασιών της Βουλής ετελέσθη αγιασμός. Οι κυβερνώντες πάντες, πιστεύουν στην Εκκλησίαν;;