Διοργανώνεται το 20ο Συνένδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 3-4 Νοεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πατρών στην Πάτρα.