Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών -ενόψει των αρχαιρεσιών του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- σας ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου μας (Βότση 42, 2ος όροφος) κατάλογος με βάση τον Α.Μ. του ΙΣΠ των –μέχρι σήμερα- εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και δύναται να διορθωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον.

Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (δηλ. έως 8/10/2018, ώρα 2 μ.μ.). [Ν. 4512/2018, Άρθρο 304, παρ 1 β)]

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζονται ότι:

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 από την ανατολή (07:32 π.μ.) μέχρι την δύση (6:49 μ.μ.) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:

Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276)
Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες έχουν:

οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση. (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 1, περ. β). [Σημ.: Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν. (Άρθρο 293, παρ 2.)]
όσοι δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2 περ. γ)
όσοι έχουν εξοφλήσει την εισφορά του τρέχοντος έτους 2018 οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών δηλαδή έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.
Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τα μέλη που εξοφλήσουν την εισφορά τους ηλεκτρονικά όπως αποδεικνύεται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
Σε περίπτωση που εξοφληθεί εισφορά με έμβασμα από τράπεζα εξωτερικού ή τράπεζα μη συνεργαζόμενη με τον ΙΣΠ –λόγω της καθυστερημένης ενημέρωσης του ΙΣΠ- παρακαλείσθε να αποστείλετε με e-mail το αποδεικτικό της κατάθεσης πριν τη λήξη της προθεσμίας 5/10/2018, ώρα 3 μ.μ., προκειμένου να ενταχθείτε στην λίστα των εχόντων δικαίωμα ψήφου).

Τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιηθεί μέχρι σήμερα και το επιθυμούν μπορούν να ελέγξουν το ύψος της οφειλόμενης εισφοράς τους είτε ηλεκτρονικά εδώ, είτε επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Συλλόγου.