Η ανεργία παραμένει το κυριότερο πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας και ο ΟΑΕΔ είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας άσκησης κρατικής πολιτικής για την καταπολέμησή της.

“Η εργασία αποτελεί δικαίωμα”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ πραγματοποιεί το 35ο Συνέδριο της  στην Πάτρα την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Ώρα έναρξης: 09:00πμ

(Ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ Συρογιάννη, Ρίο).