Την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον υπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας και Αν. Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η ηγεσία του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προωθεί τον υπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό μόνο οσάκις θα επέρχεται το χρονικό σημείο προαγωγής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν ισχύουν οι καταγγελίες σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί και εάν θα εκδοθούν οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις εντός των πέντε (5) μηνών για την αποκατάσταση των βαθμοφόρων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ συνολικά για όλα τα στελέχη ή θα υπάρξει σχετική παράταση εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:  

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Θα υπάρξει συνολική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ; 

Στο άρθρο 17 του Νόμου 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 116/Α’/02.07.2018), υπάρχουν διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ρητώς ότι «εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν βαθμούς ανώτερους του Επικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και του Λιμενοφύλακα αντίστοιχα».

Εντούτοις, και σύμφωνα με καταγγελίες, η ηγεσία του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προωθεί τον υπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό μόνο οσάκις θα επέρχεται το χρονικό σημείο προαγωγής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επειδή οι διατάξεις του αρ.17 είναι σαφείς

Επειδή εντός πέντε (5) μηνών θα πρέπει να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Επειδή αν ευσταθούν οι καταγγελίες, οι προωθούμενες ενέργειες της ηγεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δεν συνάδουν με τις διατάξεις του νόμου

Ερωτώνται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ισχύουν οι εν θέματι καταγγελίες; Αν ναι, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε για την αποκατάσταση των βαθμοφόρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνολικά;
  2. Θα εκδοθούν οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις εντός του διαστήματος των πέντε (5) μηνών για την αποκατάσταση των βαθμοφόρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ συνολικά για όλα τα στελέχη ή θα υπάρξει σχετική παράταση εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου;