Η εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Παύλου Στάμου για το θέμα της αντιδρόμησης των οδών Κανακάρη και Κορίνθου έχει ως εξής: 

"Το θέμα του κυκλοφοριακού στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας και η αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου, συζητείται αυτή την
ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δημοτικής Περιουσίας Παύλου Στάμου έχει ως εξής: «Το θέμα του κυκλοφοριακού στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας και η αντιδρόμηση Κορίνθου – Κανακάρη, όπως και η λειτουργία της Μικρής (Mini) Περιμετρικής, μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα.

Οι βασικές αποφάσεις – αναλύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην 574/14-10-2015, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, όπως και η εισήγηση
στην σχετική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος μας το Μάιο του 2018.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, μετά την ημερίδα ,συγκέντρωσαν την προσοχή τους στις παρατηρήσεις – απόψεις που διατυπώθηκαν, πήραν υπόψη τους και άλλες παρατηρήσεις που προστέθηκαν στη συνέχεια στις επαφές με φορείς της πόλης και πήραν μια σειρά μέτρα, όπως τη
δοκιμαστική αντιδρόμηση της Κανακάρη.

Καταλήγουμε σήμερα να προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Να μην ακυρωθεί ο σχεδιασμός που ξεκίνησε από το 1965 για δημιουργία της mini Περιμετρικής, την διάνοιξη της Κανακάρη. Ο
σχεδιασμός, όπως γνωρίζετε, αποτυπώθηκε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Σκιαδαρέση (1965) ), στην Γενική Μελέτη Μεταφορών και
Κυκλοφορίας για την πόλη της Πάτρας του γραφείου Δοξιάδη (1999), καθώς και στον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Πόλης
(1986 και αναθεώρηση 2011).

Ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε σταδιακά από τις Δημοτικές Αρχές Άννινου, Καράβολα, Φλωράτου, Καράβολα, Φούρα, σε επίπεδο μελετών. Η εφαρμογή της μελέτης και η χρηματοδότηση ξεκίνησε με τη Δημοτική Αρχή Δημαρά και ολοκληρώθηκε στη δική μας. Παράλληλα με το Δήμο, η Νομαρχία
Αχαΐας και στη συνέχεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρούσαν στο σχεδιασμό και υλοποίηση της mini περιμετρικής, του κόμβου Κούρτεση και την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε οδό διπλής κατεύθυνσης και συνδυασμός όλων αυτών με την αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου.

Η χρηματοδότηση των έργων έχει ενταχθεί ως έργα στα ΕΣΠΑ (2005 – 2010 και 2010 – 2015 και Γέφυρα 2015 – 2020 η Μίνι Περιμετρική και 2010 – 2015 η Κανακάρη και 2015 – 2020 ως Γέφυρα η Αντιδρόμηση, προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών).

2. Η πλήρης αντιδρόμηση της οδού Κανακάρη να γίνει αφού ολοκληρωθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
-Μέσω της μελέτης που εισάγεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο «Μέτρα αναβάθμισης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης» θα εξετασθεί το ζήτημα της εναλλακτικής διαδρομής των αστικών λεωφορείων μετά το Κέντρο, εκτός της Κανακάρη, με πιθανή αντιδρόμηση Μαιζώνος (μετά το κέντρο) – Κωνσταντινουπόλεως για τις λεωφορειακές γραμμές, όπως προβλέπεται και από τη μελέτη Δοξιάδη «Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για την Πόλη της Πάτρας».

Με αυτή τη μελέτη, που θα έχει ως πρώτο μέρος την εξέταση της αντιδρόμησης της Μαιζώνος από Κολοκοτρώνη και της Κωνσταντινουπόλεως, τα αστικά
λεωφορεία θα ακολουθήσουν τη διαδρομή Ναυαρίνου – Κανακάρη – Κολοκοτρώνη – Μαιζώνος – Κωνσταντινουπόλεως – Αγίας Σοφίας – Κόμβος Κουρτέση – Πανεπιστημίου.

Μ’ αυτή την επιλογή εξυπηρετείται καλύτερα το επιβατικό κοινό και μειώνεται κυκλοφοριακά το τμήμα της Κανακάρη από Κολοκοτρώνη έως
Περιμετρική.

- Με την παραλαβή του πρώτου μέρους της μελέτης που αφορά την αντιδρόμηση Μαιζώνος – Κωνσταντινουπόλεως θα προχωρήσουν
και όλες οι υπόλοιπες ενέργειες υλοποίησης της. (προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών κλπ).

-Προχωρεί και η διαδικασία της μελέτης του Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και θα έρθει σύντομα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, εκτός πολλών άλλων, θα αντιμετωπιστούν προβλήματα προσβασιμότητας στην οδό Κορίνθου – Κανακάρη – Μαιζώνος – Κωνσταντινουπόλεως – Αγίας Σοφίας για ΑμεΑ.

-Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν τις διαδικασίες για να βελτιωθούν άμεσα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κατά μήκος κλίσεων της Κανακάρη στην συμβολή τους με τις οδούς Γκότση, Καρόλου και Άστιγγος και να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από τους στύλους της ΔΕΗ, όπως έχει αποφασιστεί στο τμήμα Γκότση – Άστιγγος.

Μετά την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ, να επανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια με τις μεγαλύτερες δυνατές βελτιώσεις. Στην ίδια περιοχή είναι σε εξέλιξη μελέτη για την εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων.

- Προχωράει η διαδικασία και είναι θέμα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο η απευθείας αγορά των υπολοίπων δύο ιδιοκτησιών, ώστε να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της οδού Ναυαρίνου (συνέχεια Κανακάρη) στο τμήμα Βορείου Ηπείρου – Ελευθερίου Βενιζέλου μετά το γραφειοκρατικό μπλοκάρισμα της επανακήρυξης του Σχεδίου Πόλης στο Τμήμα αυτό.

-  Για το θέμα της στάθμευσης αυτοκινήτων των μόνιμων κατοίκων, θα γίνει επέκταση του συστήματος της εκ περιτροπής στάθμευσης από Ζαΐμη – Μαιζώνος – Καρόλου – Κανακάρη – Ζαΐμη. Θα αφορά τους μόνιμους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, τους κατοίκους του τμήματος της Κανακάρη από Άστιγγος έως Καρόλου και τους κατοίκους του τμήματος Καραϊσκάκη – Σατωβριάνδου όπου έγινε ανάπλαση.

Προχωρούμε στην τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης για στάθμευση – παρκινγκ και αγορά του οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Κανακάρη και Γκότση. Διαμόρφωση – κατασκευή παρκινγκ του οικοπέδου του Δήμου στον κόμβο Κουρτέση και Περιμετρική, ανεξάρτητα αν θα προχωρήσει η ανταλλαγή του αγροτεμαχίου με την Αστυνομική Διεύθυνση.

Στο χώρο των Σχολείων (ΕΠΑΛ κ.λπ.), για την ασφάλεια των μαθητών να επανακατασκευαστεί η είσοδος στον αύλειο χώρο, τουλάχιστον 15
μέτρα μετά τη διασταύρωση της Κανακάρη με την μικρή περιμετρική.

Επίσης, να διαμορφωθούν θέσεις στάθμευσης (περίπου 30) στο δρόμο εντός του χώρου των σχολείων, στο πίσω μέρος που δεν χρησιμοποιείται,
με βελτίωση της εισόδου επίσης στην Κανακάρη, για να γίνει λειτουργική.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για διαμόρφωση σε παρκινγκ του χώρου του ΟΣΕ στην Νόρμαν και Αθηνών, που μας έχει παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό. Για να αποφύγουμε να μονιμοποιηθεί ο χώρος μεταξύ ΚΕΠ και Αγίου Νικολάου ως χώρος στάθμευσης, να μπει μπάρα στη Γούναρη με ηλεκτρονική κάρτα για τους εργαζόμενους (πρόταση Ο.Λ.ΠΑ. που αναλαμβάνει και τα έξοδα). Όταν θα προχωρήσουμε στην προσωρινή ανάπλαση της ζώνης από Γούναρη έως Αγίου Νικολάου να υλοποιηθεί το μέτρο με απόφαση Δημάρχου.

- Μετά τη λειτουργία της μίνι περιμετρικής θα απαγορευτεί η κίνηση βαρέων φορτηγών από Κανελλοπούλου έως Βενιζέλου. Όπου χρειάζεται θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις (πχ φορτηγά που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό λιμάνι). Το θέμα με το σύνολο των μέτρων θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

- Από τη Βενιζέλου έως τη Γούναρη το έργο της αντιδρόμησης, φωτεινοί σηματοδότες, διαγράμμιση σήμανση θα μπει σε λειτουργία τμηματικά. Με βάση την εκτίμηση της υπηρεσίας μας και του αναδόχου, άμεσα μπορεί να ξεκινήσει το τμήμα Ελευθερίου Βενιζέλου – Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου (ή Σμύρνης) και στη συνέχεια Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου (ή Σμύρνης) – Παπαφλέσσα και Παπαφλέσσα – Γούναρη.

3. Η Μικρή (mini) Περιμετρική, που ξεκίνησε το 1990, καθυστέρησε λόγω λανθασμένων επιλογών διέλευσης, κατολισθήσεων, εργολάβων
και φυσικά η δαπάνη κατασκευής της δεν ξέφυγε από τον κανόνα, πληρώθηκε πολλαπλάσια από τον αρχικό προϋπολογισμό. Το επόμενο διάστημα μπαίνει σε λειτουργία και πιστεύουμε ότι θα ανακουφίσει σημαντικά την κυκλοφορία της πόλης μας.

Έγκαιρα, με τις υπηρεσίες μας, ενημερώσαμε την Περιφέρεια ότι ο σχεδιασμός του έργου έχει προβλήματα που απο τη μια πλευρά θα δημιουργήσουν δυσλειτουργία, από την άλλη θα περιορίσει τη χρησιμότητα του. Τέτοια ζητήματα έχουμε στα Ταμπάχανα (θα έπρεπε να υπάρχει κόμβος), υπάρχει αποκλεισμός γειτονικών συνοικιών (πχ Αρόης) και αδυναμία επικοινωνίας γειτονικών δρόμων με τη mini Περιμετρική, με χαρακτηριστική περίπτωση την έξοδο προς το Κάστρο.

Ο Δήμος μέσω της μελέτης «Μέτρα αναβάθμισης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης» θα εξετάσει το σύνολο των προβλημάτων που θα προκύψουν και τη συνέχεια θα προχωρήσει σε ενέργειες βελτίωσης με τη συνεργασία της Περιφέρειας και της κυβέρνησης.

Κοντά στις δύο μελέτες που ξεκινούν άμεσα, στη συνέχεια θα έχουμε και την εκπόνηση της πλήρους κυκλοφοριακής – συγκοινωνιακής
μελέτης για να δούμε συνολικά τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν σ’ όλη την πόλη, δηλαδή την μελέτη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστικών Συγκοινωνιών».

Είναι σαφές ότι η λειτουργία της μίνι περιμετρικής, της αντιδρόμησης, της ανάπλασης Άνω και Κάτω πόλης, της υπογειοποίησης του τρένου, θα προσθέσουν νέα ζητήματα στη λειτουργία της πόλης. Οι υπηρεσίες του Δήμου, οι φορείς της πόλης, ο κάθε ένας ξεχωριστά, με διάλογο, κοινή προσπάθεια είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα".