Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 19η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια) 
  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)