Ύστερα από πρόσκληση της Δημοτικής αρχής, έγινε σήμερα ώρα 12.30 συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των οδών Κανακάρη & Κορίνθου, στην οποία η Επιτροπή συνόψισε τούς προβληματισμούς της, τους οποίους και κατέθεσε και εγγράφως. Ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε τα περί διαλόγου του με τους κατοίκους και για πρώτη φορά, μας πληροφόρησε ότι:
 
α) θα λάβει υπόψη του πρώτα την λειτουργία της Μικρής Περιμετρικής θα εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα.
β) θα διορθωθούν οι αστοχίες του έργου στο τμήμα της διάνοιξης τησ οδού Κανακάρη και
Γ) θα επιλύονται τα ανακύπτοντα προβλήματα από την σχεδιαζόμενη σταδιακή Αντιδρόμηση των οδών.    

"κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε,

Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων των οδών Κανακάρη Β΄ & Κορίνθου, εδώ και ένα χρόνο που έχει συγκροτηθεί (Οκτώβριος του 2017), έχει ταχθεί υπέρ της άποψης:

Στην ΜΗ Αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου.

Οι λόγοι που επιβάλουν την εφαρμογή της ανωτέρω πρότασής μας ήταν:

Α) Η ακαταλληλότητα που στην τελική της μορφή, παρουσιάζει η οδός Κανακάρη Β΄, όταν σε δύο κομβικά σημεία έχει μικρή διατομή ο δρόμος.

Β) Τα τεχνικά προβλήματα που έχει, δηλ. ανωφέρειες, στενά ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια, κ.τ.λ.

Γ) Δεν παρέχει ασφάλεια στους διερχόμενους πεζούς, κατοίκους της περιοχής,

Δ) Δεν παρέχει ασφαλή πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Ε) Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στάσεις Λεωφορείων.

ΣΤ) Δεν παρέχεται ασφάλεια στους μαθητές του Σχολείου που βρίσκεται στη συμβολή Κανακάρη και εξόδου της μικρής περιμετρικής

Ζ) Ο κόμβος  Κουρτέση δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει τις απαιτήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου και

ΣΗ) ΔΕΝ υπάρχει ΝΕΑ Επικαιροποιημένη ΜΕΛΕΤΗ για το Κυκλοφοριακό της πόλης που να συνηγορεί για την αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου.

Τον χρόνο που διανύσαμε από τον περασμένο Οκτώβρη όπου είχαμε  καταθέσει τις Προτάσεις μας, επαληθεύτηκαμε πλήρως σε αυτά που λέγαμε. Δηλ.:

  • Τα λεωφορεία  της αστική συγκοινωνίας δεν μπορούν να περάσουν από το τμήμα αυτό της Κανακάρη αφενός, και αφετέρου χάνεται μεγάλος αριθμός θέσεων πάρκιγκ

Το σύνολο των Φορέων (εκτός της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας) συμφώνησε μαζί μας για  τα προβλήματα που παρουσιάζει η οδός.

Κατά την ημέρα της Ημερίδας για το κυκλοφοριακό, που συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή, (και δικό μας αίτημα ήταν), το ΤΕΕ με κατατεθειμένη Εισήγηση αναφέρει:

ΝΑΙ στην αντιδρόμηση, όμως ο δρόμος έχει πολλά τεχνικά προβλήματα που χρήζουν Μελέτης, διευθέτησης, επίλυσης, πριν ξεκινήσει η αντιδρόμηση.

ΜΑ πάνω από όλα θα ΠΡΈΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ Η Μικρή ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΉ., όπου μετά ενός χρονικού ορίου (6 μηνών ή χρόνου) θα εκτιμηθούν τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, (Γιατί μερικές φορές οι Εικονικές μελέτες δεν επαληθεύονται),και εν συνεχεία να γίνει Νέα Επικαιροιποιημένη Μελέτη, για το κυκλοφοριακό της πόλης, για την Αντιδρόμηση των  οδών.

ΕΧΕΙ γίνει, έχει δρομολογηθεί κάτι από αυτά που ανέφερε η Εισήγηση του ΤΕΕ;

Η παράδοση της Μικρής Περιμετρικής ΣΗΜΑΙΝΕΙ Κυκλοφοριακή Αποφόρτιση του Κέντρου, στοιχεία που μπορούμε να έχουμε, ΜΕΤΑ από μιας νέας Επικαιροποιημένης Μελέτης που επιβάλλεται να γίνει, όπως προαναφέραμε.

Κόμβος Κουρτέση: Η σωστή λειτουργία του κόμβου και η συμπεριφορά των οδηγών ΣΗΜΑΙΝΕΙ επίσης λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο για το κέντρου της πόλης.

Η αντιδρόμηση όμως της οδού Κορίνθου, ΣΗΜΑΙΝΕΙ διευκόλυνση των οδηγών να περνούν μέσα από το Κέντρο, αχρηστεύοντας στην πράξη την Μικρή Περιμετρική.

Όταν σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις, έχουμε την περιμετρική ως προς το κέντρο διέλευση των οχημάτων, (δηλ. την ολική απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων από το κέντρο), εμείς εδώ τι πάμε να εφαρμόσουμε: Την ολική διέλευση των Οχημάτων από το κέντρο της πόλης:

Τελικά για ποιο λόγο κατασκευάστηκε η Μικρή Περιμετρική;

Πεζοδρόμηση της οδού Μαιζώνος: Η πεζοδρόμηση της οδού μας λέτε πως συνδέετε με την αντιδρόμηση των οδών. Πολύ καλά, όμως την στιγμή που η Αστική Συγκοινωνία δεν περνά από την αντιδρομημένη οδό Κανακάρη, πάμε σε νέα έχτρα αντιδρόμηση οδών που θα είναι η οδός Μαιζώνος, η οδός Κων/λεως κ.τ.λ.

Με αντιδρομημένες λοιπόν τούς οδούς Κανακάρη, Κορίνθου, Μαιζώνος, Κων/λεως,  ή χωρίς αντιδρόμηση, η Κυκλοφορία των οχημάτων θα σταματά στην οδό Αράτου ή κατά περίπτωση στην οδό Κολοκοτρώνη.

Και εδώ μπαίνουν τα εξής ερωτήματα:

Α) Γιατί να γίνει η Αντιδρόμηση των οδών, όταν η Πεζοδρόμηση της  οδού Μαιζώνος μπορεί να γίνει και χωρίς αυτές;

Β) Ποιος θα ωφεληθεί από τις Αντιδρομήσεις (τεσσάρων οδών) τελικά, όταν αυτές θα προξενήσουν μεγάλα προβλήματα στους Κατοίκους, στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και γενικά στην πόλη;

Γ) Οι Λαϊκές Οικογένειες πως θα ωφεληθούν από τις Αντιδρομήσεις;

Κλείνοντας παραμένουμε στις αρχικές κατατεθειμένες θέσεις μας δηλ. στην ΜΗ ΑΝΤΙΔΡΌΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΏΝ

Για τους λόγους που έχουμε καταθέσει εδώ και ένα χρόνο.

Με τιμή

Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων των οδών Κανακάρη & Κορίνθου

Δημήτριος Ν. Δημητρόπουλος,

Φώτης Ι. Δημητρόπουλος,

Καραντζής Ιωάννης,

Πλέσσας Κωνσταντίνος,

Γιαλέρνιος Νικόλαος".