Συνεχίζονται οι εγγραφές Χαρισματικών και Ταλαντούχων παιδιών, ηλικίας 4-17 ετών, στα Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ελληνικής MENSA, στην Πάτρα.

Φέτος τα Προγράμματα,  λόγω της επιτυχίας των προηγούμενων ετών, που ήταν πολύ μεγαλύτερη των αρχικών προσδοκιών, έχουν εμπλουτιστεί με πολυμορφικό διδακτικό υλικό, προερχόμενο από συνεργαζόμενους διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές Πανεπιστημίων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς επίσης και με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό του NASA STEM Educator Professional Development Collaborative, εις τρόπον ώστε η διαδικασία της μάθησης να παρέχεται με πιο σύγχρονο, ολοκληρωμένο, συνεργατικό και συνεπώς αποδοτικό τρόπο.

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν τα τμήματα:

Χαρισματικότητας

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Coding Science

Science Projects και

Human Performance Lab

Όσα παιδιά – ακόμη και από 4 ετών – παρουσιάζουν ιδιαίτερα ταλέντα ή χαρίσματα, αξιολογούνται από ειδικούς και εντάσσονται, αναλόγως, στα τμήματα των Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Η ελληνική MENSA, ως μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που προωθεί την ανθρώπινη ευφυΐα, γνωρίζει καλύτερα όλων ότι, οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις των παιδιών με συναισθηματικοκοινωνικές ανάγκες, εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες και μεγάλη αγάπη για μάθηση είναι διαφορετικές και επιβάλουν ειδική αντιμετώπιση. Στόχος δεν είναι μόνο να εμπλουτίσουν της γνώσεις τους, αλλά, κυρίως, να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν την υψηλότερη ευφυία τους, να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα χαρίσματα, ταλέντα, δεξιότητες ή ικανότητες που διαθέτουν, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, διευκολύνοντας να αναδυθεί και να αναδειχθεί το δυναμικό τους, ακαδημαικό, κοινωνικό και συναισθηματικό.
Και το κυριότερο: Παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να δώσουν νόημα και περιεχόμενο στις έννοιες της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας και του ενεργού πολίτη, με βάση τους 17 Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, παιδαγωγοί διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικοί ειδικών τομέων, εφαρμόζουν διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα.

Η διάθεση πλούσιων αισθητηριακών εμπειριών, η ανάθεση εργασιών με διευρυμένες απαιτήσεις, η δυνατότητα για διαθεματικές προσεγγίσεις, η αναζήτηση απαντήσεων σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, μέσα από εναλλακτικά projects, η αξιοποίηση της δημιουργικής σκέψης, μέσα από δραστηριότητες ευέλικτου χαρακτήρα και ανοικτού τύπου, αποτελούν πρόσθετα στοιχεία του ανανεωμένου αναλυτικού προγράμματος.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία της ελληνικής MENSA στην Πάτρα, Σαχτούρη 23.

Πληροφορίες: τηλ. 6942919090