Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, πραγματοποίησε παρέμβαση στη διεύθυνση του θεραπευτικού-παιδαγωγικού ιδρύματος «Μέριμνα».

Υπάρχει σοβαρό θέμα με την μη ανανέωση συμβάσεων, άρα απολύσεων (7) εφτά εργαζομένων στο ίδρυμα που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επίσης υπάρχει θέμα με την μη υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου εργαζομένων που τηρούν τις προϋποθέσεις.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες του αρμόδιου Υπουργείου, που διατηρεί αυτό το καθεστώς στα συγκεκριμένα ιδρύματα.

Καλούμε τώρα τη Διοίκηση του ιδρύματος να προχωρήσει σε υπογραφή συμβάσεων αορίστους χρόνου σε όσους εργαζόμενους τηρούν τις προϋποθέσεις και να  συνεχίσουν την δουλειά τους με υπογραφή σύμβασης οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από το ίδρυμα.