Έναν «τρομακτικό» τρόπο έχει βρει ένας κουρέας στην ανατολική Κίνα για να κόβει τα μαλλιά των πελατών του.

Έχει αφήσει κατά μέρος ψαλίδια και κουρευτικές μηχανές και έχει πάρει ένα γωνιακό τροχό, τον οποίο χειρίζεται με επιδέξιο τρόπο.