Ήδη έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο και ουσιαστικά στο Φθινόπωρο.

Η Πάτρα έχει αρχίσει να αποχαιρετά το καλοκαίρι, αλλάζοντας χρώματα και διαθέσεις...

Η θερμοκρασία σταδιακά πέφτει και η εικόνα στις παραλίες έχει αλλάξει! Τα κύμματα έχουν πάρει τη θέση της ήρεμης θάλασσας...

Ακόμα και η διαθεση των ανθρώπων αλλάξει, όσο κι αν προσπαθούν να κρατήσουν το καλοκαίρι!

Πάντως η Πάτρα το Φθινόπωρο είναι ακόμα πιο όμορφη!


panagiotis_kar

panagiotis_kar

crazyik

crazyik

vj.ziak2

vj.ziak2

john_chaliandros

john_chaliandros

ira.slavnaya

ira.slavnaya

malavida_patra

malavida_patra

v.i.c.k.i.g

v.i.c.k.i.g

anne_blue_veil

anne_blue_veil