Είπαμε να το ξανακάνουμε...
Να φέρουμε τα παιδιά κοντά…
Να δουν…. Να νοιώσουν…. Να συνεργαστούν….. να Παίξουν….. να Γελάσουν….