Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων ύψους 224 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση και 24 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το α» εξάμηνο του 2018. Παράλληλα πέτυχε την επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ενώ ολοκλήρωσε και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο 3μηνο του έτους με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφωθεί στο 49%, και ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 81%.

«Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η Ελλάδα έχει κάνει ένα βήμα-ορόσημο προς την επιστροφή στην ομαλότητα, σημείο αφετηρίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Τους τελευταίους 15 μήνες, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενεργοποιώντας τις προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τράπεζας .

Όπως ανέφερε σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την πρόοδό της καθώς η κερδοφορία έχει αποκατασταθεί σταδιακά, με 24 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το δεύτερο 3μηνο (39 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο). Επίσης το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας εμφανίζεται βελτιωμένο σε κάθε τρίμηνο τα τελευταία δυο έτη, ενώ η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σημαντικά και έχει πλήρως εξαλειφθεί από τα μέσα Ιουλίου παρά την πρόσφατη άρση της εξαίρεσης αποδοχής των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων στις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ .Μεταξύ των βασικών στόχων της νέας διοίκησης της Τράπεζας όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου είναι η ενδυνάμωση του ενεργητικού του Ομίλου. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και στην ανάκαμψη της Τράπεζας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας.» υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου.