Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, η σχετική εισήγηση της Αντιδημαρχίας Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, για την οριστική μελέτη του έργου: «Συμπληρωματικά έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωιτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρεων».

Η μελέτη αφορά στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ του Ανοικτού Θεάτρου που βρίσκεται στη θέση Ζωιτάδα Κρήνης στην Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του πολιτιστικού κέντρου συνολικής έκτασης έχει κατασκευαστεί ανοικτό θέατρο χωρητικότητας 350 θέσεων.

Η αρχιτεκτονική πρόταση πραγματοποιείται με παρεμβάσεις και υλικά φιλικά στο περιβάλλον, με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού κέντρου με περιβαλλοντική ευαισθησία, αλλά και χρηστικότητα, καθώς και πρόβλεψη δραστηριοτήτων για πολίτες όλων των ηλικιών και δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα σημεία χώρου.

Ειδικότερα, θα γίνει η σύνδεση του ανοικτού θεάτρου με την είσοδο του χώρου μέσω διαδρομής που ακολουθεί την καμπυλότητα του θεάτρου και θα καταλήγει σε πλάτωμα έμπροσθεν του ανοικτού θεάτρου.

Κατά μήκος αυτής της διαδρομής και προς την κατάντη πλευρά της θα ακολουθεί χαμηλή μάντρα με χρήση καθιστικού, το οποίο θα φωτίζεται στο κάτω μέρος του καθίσματος, ενώ παράλληλα θα ακολουθεί και μια διαδρομή ράμπας για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, καθώς και του εξοπλισμού για τις παραστάσεις, στην ανάντη πλευρά, μήκους 25,00 μ. με απόληξη στη σκηνή.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί γήπεδο μπάσκετ διαστάσεων 19,00x32.00μ. συνολικής επιφάνειας 608,00μ2.

Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με χυτό ελαστικό συνθετικό τάπητα σε συνολικό πάχος 1,6-2 χιλ. Περιμετρικά του γηπέδου θα τοποθετηθεί μεταλλική περίφραξη ύψους έως 4,00 μ.

Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού και δικτύου ύδρευσης.