Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων για τις επόμενες γενιές, δεν πρέπει να γιορτάζονται μόνο επετειακά, αλλά να αποτελούν πάγια και σταθερή προτεραιότητα όλων μας, αλλά πρώτα και κύρια όσων παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον μας. 

Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί σύμπραξη και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συντονισμένης δράσης και της συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η χώρα μας έχει ανάγκη άμεσης εκπόνησης χωροταξικών σχεδίων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε με ασφάλεια τους περιβαλλοντικούς μας πόρους. 

Η ανάγκη μιας συνολικής ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και η ανάγκη αλληλοσυσχέτισης της πολιτικής περιβάλλοντος με τις υπόλοιπες τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές,  είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. 

Προστατεύοντας το περιβάλλον, αγκαλιάζουμε τη ζωή. Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον στις επόμενες γενιές, οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε τους όρους του σήμερα. 

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

Η εθελοντική διάθεση οφείλει να γίνει αυτονόητη συμπεριφορά και η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος μονόδρομος στη συμπεριφορά όλων μας. 

Την ίδια ώρα, πρέπει να αρχίσει μια εργώδης προσπάθεια για την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών και τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. 

Κάθε μεγάλο έργο που αρχίζει, προχωρεί και ολοκληρώνεται, πρέπει να υπηρετεί την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. 

Η ατζέντα των θεμάτων της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να συμπεριλάβει ζητήματα όπως η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών. 

Γι’ αυτούς τους λόγους οι κοινωνίες πρέπει να βρίσκονται στην πρωτοπορία του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ας συνειδητοποιήσουμε, λοιπόν, ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι του κοινού μας μέλλοντος και ο χώρος της κοινής μας δημιουργίας.