Σε ερώτηση του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου αναφέρει:

"Η επικείμενη ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του φράγματος Πείρου – Παραπείρου στην Αχαΐα θέτει επιτακτικά το πρόβλημα της συγκρότησης Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης, με σκοπό να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία του φράγματος για την υδροδότηση της περιοχής με υψηλής ποιότητας νερό. Το νερό αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και  συνεπώς χρειάζεται να ελέγχεται και να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης αποκλειστικά από δημόσιο διαδημοτικό φορέα. Καθώς η κατασκευή του φράγματος θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, η καθυστέρηση στη συγκρότηση του διαδημοτικού φορέα διαχείρισης, ενέχει τον κίνδυνο να ακυρωθεί στην πράξη ένα μεγάλο έργο στρατηγικής σημασίας για την περιοχή της Αχαΐας και την ανάπτυξή της. Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται ένα δημόσιο αγαθό για τους πολίτες και συνδέεται άμεσα και έμμεσα η δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Επίσης, η χώρα μας έχει δεσμευθεί προς την ΕΕ για την πλήρη λειτουργικότητα του συγχρηματοδοτούμενου αυτού έργου με την συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και δημοτικών και περιφερειακών φορέων.        

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα η προοπτική δημιουργίας ενός Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης απορρίπτεται από τη δημοτική αρχή της Πάτρας, η οποία διαθέτει ΔΕΥΑΠ με εμπειρία διαχείρισης και διοικητική επιφάνεια.  Η αυτοδιοικητική-διαδημοτική διαχείριση  του νερού αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση. Αντίθετα, η προσφυγή σε άλλες λύσεις όπως η προσωρινή παράδοση του έργου στον κατασκευαστή προς διαχείριση έως ότου συγκροτηθεί ένα σταθερό σχήμα, ισοδυναμούν με μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση του νερού.

Για ένα τέτοιας εμβέλειας για την περιοχή της Αχαΐας έργο, η άρνηση της αυτοδιοικητικής διαχείρισης ευνοεί προφανώς τα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον και την απόλαυση ενός δημόσιου αγαθού από τους πολίτες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πως προτίθεται να παρέμβει για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης του έργου;
  2. Σε ποιο χρονοδιάγραμμα προγραμματίζεται η πλήρης λειτουργία του φράγματος Πείρου – Παραπείρου;"