Σε δημοπράτηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποχετευτικά έργα στη Δυτική Ελλάδα για αυτή την προγραμματική περίοδο. Μιλάμε για το έργο που αφορά την Αποχέτευση λυμάτων, οικισμών Γ' Προτεραιότητας Δήμου Πατρέων.

Το κόστος ανέρχεται σε 18,6εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 15εκατ. ευρώ). Αντικείμενο του έργου αποτελει η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στους οικισμούς Βραχναιίκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς και Δεμενίκων, του Δήμου Πατρέων. Φορέας Υλοποίησης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Η δημοοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 20 Σεπτεμβρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, όπως αναφέρει το ypodomes.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 μήνες απο την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσει την ερχόμενη Άνοιξη, τότε θα μπορέσει να παραδοθεί στα τέλη του 2021, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Πατρέων και στους οικισμούς Βραχναιίκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς και Δεμενίκων, του Νομού Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Ελλάδα και περιλαμβάνει:

α) κατασκευή αγωγών βαρύτητας, συνολικού κεκλιμένου μήκους 53.560,00 m από τα οποία τα 1.180,00 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ630, τα επόμενα 350 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ500, τα επόμενα 2.010,00 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ400, τα επόμενα 9.680,00 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ315, τα επόμενα 10.670,00 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ250, τα επόμενα 29.600,00 m διαμέτρου Φ200 και τέλος τα 70 m θα είναι διαμέτρου Φ160. Επίσης, οι καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 4.490,00 m, από τα οποία τα 700,00 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ110, τα 670,0 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ200, τα 1.850,0 m σχεδιάζονται διαμέτρου Φ225, τα 770,00 m Φ355 και τα υπόλοιπα 500,00 m διαμέτρου Φ400 και τα έργα Π-Μ για τα Α/Σ R, Α/Σ MN, Α/Σ B1 και Α/Σ B2·

β) ο Η/Μ εξοπλισμός των Α/Σ R, Α/Σ MN, Α/Σ B1 και Α/Σ B2.