Ζητείται άτομο για πρακτική σε ειδικότητα Πολιτικού μηχανικού, και άτομο για Γραμματειακή υποστήριξη, με προοπτικές μόνιμης θέσης εργασίας σε κατασκευαστική/ξενοδοχειακή εταιρία στην περιοχή της Κορινθίας.

Απαραίτητες βασικές γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών και λοιπές απορίες: [email protected]