Ο Προέδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας σε δήλωση του για τα σημαντικά έργα στο δίκτυο ύδρευσης αναφέρει τα παρακάτω:

"Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ αποφασίστηκε μια σειρά σημαντικά έργα για την κάλυψη λαϊκών αναγκών.

Πρόκειται για έργα ύδρευσης με τα οποία προβλέπεται η συνολική αντικατάσταση δικτύων σε περιοχές με σοβαρά προβλήματα, λόγω παλαιότητας των δικτύων, ακατάλληλου υλικού σωλήνων (αμιαντοσωλήνες) ή δικτύων που έχουν κατασκευαστεί με υλικό εκτός προδιαγραφών.

Τα έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης αφορούν τις περιοχές: Προσφυγικά, Ψαροφάϊ, Ταραμπούρα, Πράτσικα, Κρύα Ιτεών, Μπεγουλάκι, συνολικού μήκους 140 χιλιομέτρων περίπου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των μελετών είναι 10.500.000 ευρώ από τα οποία 6.000.000 ευρώ θα καλυφθούν από χρηματοδοτικά προγράμματα και 5.500.000 ευρώ από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ.

Επίσης, ψηφίστηκε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας που αφορά στην ολοκλήρωση των δικτύων στην περιοχή της Πιτίτσας, για την υδροδότηση από τις πηγές της Πιτίτσας των περιοχών του Ρίου και Αγίου Βασιλείου.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ψηφίστηκε η σχετική προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΥΑ Δύμης, για την υποδοχή βοθρολυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό Κ. Αχαΐας."