Η εταιρεία PROVISION ΕΞΥΠΠ, αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ

που δραστηριοποιούνται στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected] αποστέλλοντάς μας το βιογραφικό σας σημείωμα.