Στην Πάτρα βρίσκονται τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020 για το θέμα της χρηματοδότησης του έργου του Καρναβαλικού Πάρκου που πρόκειται να γίνει στα Παλαιά Σφαγεία.

Οι Ιταλοί έχουν έρθει στην Πάτρα, κάνοντας συναντήσεις με τα στελέχη του Επιμελητηρίου από τις οποίες πρόκειται να καθοριστούν το πλαίσιο της συνεργασίας και το χρονοδιάγραμμα δράσης για την δημιουργία του Καρναβαλικού Πάρκου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες οι Ιταλοί επισκέπτες θα έχουν συνάντηση με τα στελέχη του Δήμου και θα υπάρξει συνάντηση εργασίας.

Οι Ιταλοί εταίροι θα ξεναγηθούν στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το έργο του Καρναβαλικού Πάρκου θα γίνει μετά από χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος που αφορά τον πολιτιστικό τομέα και την ενίσχυση καλλιτεχνικών θεσμών και παραδόσεων.

Συγκεκριμένα γίνεται μετά από συνεργασία του Επιμελητηρίου, του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ οι ενέργειες προετοιμασίας, αλλά και η μελέτη του έργου έχουν ολοκληρωθεί.

Αυτό που μένει με λίγα λόγια είναι η υλοποίηση του έργου που έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα δύο χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της περιοχής είναι στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν μέσω του Ιnterreg.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, όχι μόνο την περίοδο του Καρναβαλιού, αλλά όλο τον χρόνο, καθώς ο στόχος του είναι να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Ήδη, άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2019 Καρναβαλικό φεστιβάλ που θα διαφημίσει ουσιαστικά το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και την Πάτρα.