Την Πεμπτη και 12 του Ιουλη οι Blues Island θα παιξουν στην δροσερή αυλή του Φαγιουμ.

Στέλιος Μέρτικας - φωνή
Άγγελος Βγενόπουλος - κιθάρα
Ηλίας Γομάτος - πλήκτρα

Φαγιουμ / Restaurant – Bar
Βασιλείου Ρούφου 7 / Πάτρα
τηλ: 270-557. κιν: 6976531461