Συγκροτήθηκε η επιτροπή που θα αναλάβει τον γενικό συντονισμό της Πανγυμνασιακής συγκέντρωσης. Σε πρώτη φάση επιλέχθηκε ο χώρος συνάντησης που θα είναι ο χώρος των υψηλών αλωνίων. Αποφασίστηκε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες που φοίτησαν στα Γυμνάσια μεταπολεμικά έως και το 1990.
Η επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη απόγευμα και θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την πρόοδο των εργασιών.
Τη μουσική κάλυψη θα αναλάβει ο Νάκης Μαυρουδής συνεπικουρούμενος από άτομο που θα προτείνει ο ίδιος.
Τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση, θα αναλάβει ο Βασίλης Μανουηλίδης.
Η επόμενη συνάντηση θα έχει σαν στόχο την πρόσκληση των καθηγητών που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση με προτεραιότητα στους γηραιότερους.
Η επιτροπή είναι επταμελής και όπως βλέπετε και στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά αποτελείται από τους:
Ά). Καζάση Βαγγέλη (συνταξιούχο εκπαιδευτικό) τηλ.6979904998
Β). Παγιό Παναγιώτη (συνταξιούχο του ΕΟΤ) τηλέφ: 6998417561
Γ). Μοσχοχωρίτου Μαρία (συνταξιούχος εκπαιδευτικός) τηλέφ: 6906559863
Δ). Γκολφινοπούλου Σταυρούλα (έμπορος) τηλέφ:6930438062
Ε). Βουρδέρη Alex (έμπορος) τηλέφ: 6932516161
ΣΤ) Χαλμούκο Τάσο (εκπαιδευτικό) τηλέφ: 6974480574
Ζ). Κλάγκο Κώστα ( συνταξιούχο εκπαιδευτικό) τηλέφ: 6945319767
Σε επόμενη ανάρτησή μας θα δηλώσουν όσοι θέλουν να έρθουν στην εκδήλωση ( εκδήλωση ενδιαφέροντος) έτσι ώστε να υπάρχει ένας "μπούσουλας" συμμετοχών.
Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της επιτροπής.