Τα σκυλιά μαθαίνουν εύκολα πολλά πράγματα, αρκεί να εκπαιδευτούν.

Και ένας σκύλος εκπαιδεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τρώει με πιρούνι…