Στην τρίτην κατά σειράν επέμβαση που γίνεται στο καθεστώς των Δήμων και Κοινοτήτων και η οποία συντόμως θα έλθει στην Βουλήν προς ψήφιση, μεταξύ τών άλλων έχομεν αλλαγές ονομάτων δύο Δήμων.

Ο Δήμος Καλαμπάκας θα ονομασθεί «Δήμος Μετεώρων» και ο Δήμος Μώλου Φθιώτιδος,θα ονομασθεί «Δήμος Καμένων Βούρλων».

Η επιλογή ονόματος σε Δήμον πρέπει ν΄ αφορά πρώτα την ιστορικότητα της περιοχής και κατόπιν άλλα διακριτικά του νέου Δήμου, αναφέρουν οι οδηγίες τόσον για τον «Καποδίστριαν» όσον και για τον «Καλλικράτη». Στον δεύτερον το χάος ήταν μεγάλον.

Η ονομασία «Δήμος Μετεώρων», αποδίδει την σπουδαίαν ιστορικήν και θρησκευτικήν φυσιογνωμίαν του τοπίου.

Ο «Δήμος Μώλου» δεν απέδιδε τίποτε αλλά και η μετονομασία σε «Δήμον Καμμένων Βούρλων» δεν αποδίδει ιδιαίτερα σημαντικήν ταυτότητα πέραν κάποιας τουριστικής ιδιότητας. Το επιβεβλημένον όνομα έπρεπε να είναι «Δήμος Θερμοπυλών». Ιστορικώς ένδοξον όνομα, με τον γίγαντα Λεωνίδα, τον τύμβον του οποίου επισκέπτονται εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνον. Ο Δήμος που «φυλάττει Θερμοπύλες» για την Τοπικήν Αυτοδιοίκηση, πετάχθηκε στον κάλαθον της πλήρους περιφρονήσεως!!!

Εκεί όμως όπου η αστοχία ονοματοδοσίας Δήμου είναι παταγώδης, αλλά και έξω από το αμιγώς πατριωτικόν είναι η έλλειψη «Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου». Υπήρχε με τον «Καποδίστριαν», αλλά στην σάρωση του «Καλλικράτη» εξαφανίστηκε και συνενώθη στον Δήμον Πέλλας!! Καμμία αντίδραση και από κανέναν από τότε μέχρι σήμερα. Κατά τον σχεδιασμόν του «Καλλικράτη», είχαμεν καταχωρήσει δεκάδες άρθρα και σχόλια στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» και κατακρίναμεν τον προβλεπόμενον αφανισμόν του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά οι υπεύθυνοι του υπουργείου Εσωτερικών, αδιαφόρησαν πλήρως!!! Αν ήθελαν να δημιουργηθούν 325 Δήμοι και όχι ούτε ένας παραπάνω, μπορούσαν να κάμουν περικοπήν από τις Κυκλάδες, ενός Δήμου και να παραμείνει ο Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πέλλαν. Πλήρης αδιαφορία. Η κατάργηση του Δήμου αυτού είναι μέγα ιστορικόν και εθνικόν σφάλμαν.

Το μέγιστον αυτό καινόν πρέπει να το επανορθώσει αμέσως τώρα ο «Κλεισθένης». Ας βρεθεί ένας από τους 300 της Βουλής να εισηγηθεί αυτήν την απόλυτην αναγκαιότητα και την κάλυψη του μεγίστου κενού!!

Ανάλογος πράξη στα Σκόπια θα ήταν αδιανόητος!