Καλοκαιρινή Γιορτή στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο "Η Μέριμνα"