Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος CI-NOVATEC - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems, που συγχρηματοδοτείται με 867.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Ιουλίου στην Πάτρα (Ξενοδοχείο Αστήρ). 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος σε συνεργασία με δύο έλληνες εταίρους, το Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και την Περιφέρεια Ηπείρου, και δύο ιταλούς εταίρους την Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Εδάφους και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι. Συνεργαζόμενοι εταίροι είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι.

Το πρόγραμμα CI-NOVATEC, που χρηματοδοτήθηκε υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, με ένα προϋπολογισμό περίπου 867 χιλιάδες ευρώ, εστιάζει στα Τοπικά Δίκτυα Τουρισμού (LTCs), τα οποία αποτελούνται από γεωγραφικά συγκεντρωμένες ΜμΕ που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη, π.χ. στον αφιχθέντα επισκέπτη και μπορεί ν’ ανήκουν σε διάφορους κλάδους της αγοράς π.χ. Τουρισμός, Δημιουργική Βιομηχανία, Αγροδιατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή και Μεταφορές.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων, όπου με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ συλλέγονται δεδομένα από τους επισκέπτες και με την εφαρμογή Ανάλυση Big Data, αυτά αναλύονται  και κατηγοριοποιούνται.