Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε συνεργασία με το  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στην ημερίδα με θέμα “Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο.”

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη του ρόλου της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην υποστήριξη και την ενίσχυση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και οι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στον ρόλο της εκπαίδευσης για την διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος φιλικού προς την ΚΑΛΟ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια σύναψης συνεργασίας που εγκαινιάζει με την υπογραφή μνημονίου, η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν το όραμα, η εμπειρία και οι δράσεις της Ε.Γ.Κ.ΑΛ.Ο. για την καλλιέργεια του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. διαμέσου της εκπαίδευσης, και θα αναλυθεί η εμπειρία του Ε.Α.Π. στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της παρουσίασης του μεταπτυχιακού του προγράμματος στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων και μεθοδολογιών για την κατάρτιση και την ανοικτή πρόσβαση σε γνώσεις περί κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Παράλληλα θα λάβουν χώρα ανοιχτές συζητήσεις με θέμα την καλλιέργεια της κουλτούρας Κ.ΑΛ.Ο. διαμέσου της εκπαίδευσης, τις εμπειρίες και τις προτάσεις φορέων εκπαίδευσης Κ.ΑΛ.Ο. και τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 27 Ιουνίου (09:30 με 17:00), στο παράρτημα του Ε.Α.Π. στην Αθήνα, επί της οδού Γραβιάς 4-6.