Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, υπό τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρας, προκειμένου να καθοριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την αυριανή σημαντική ημερίδα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης , η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συνάντηση μετείχαν ο Ιωάννης Σελίμης Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης και η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου.

«Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αναπτυξιακές Πολιτικές και Μορφές Ελέγχου», είναι το κεντρικό θέμα της ημερίδας που διοργανώνει αύριο Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, στην Πάτρα το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  στον πολυχώρο εκδηλώσεων Royal Patras (Ακτή Δυμαίων 53 - παλαιό Πτωχοκομείο), όπου θα βρεθούν και θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Δημοσθένης Κασσαβέτης, καθηγητής Νομικής, Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ)..

Στη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τους ελέγχους, θα συζητηθούν θέματα που πρέπει να αποφεύγονται, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική θεματική ενότητα στην οποία θα αναλυθούν τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που απευθύνονται στους Δήμους, θέμα για το οποίο θα μιλήσει ο  Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι εργασίες, που θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωϊ, απευθύνονται σε αιρετούς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, δικαστικούς λειτουργούς, όπως επίσης σε εκπροσώπους θεσμικών φορείων και οργάνων.

Στη διάρκεια της ημερίδας επίσης, θα παρουσιαστούν θέματα χρηματοδότησης αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων, οι σημαντικότερες πτυχές των ελεγκτικών διαδικασιών σε διάφορες θεματικές (συμβάσεις, έργα, περιβάλλον), καλές πρακτικές για τη διασφάλιση της ορθής λήψης αποφάσεων και της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού κ.α.

Συνάντηση του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δημάρχους της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση του Προέδρου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη με τους Δημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να έχουν  πλήρη ενημέρωση για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιδιώκει πάντα  τη συνεργασία για το μέγιστο αποτέλεσμα στον τόπο μας. Χρηματοδοτικά εργαλεία και διαφάνεια οι στόχοι της.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

08.45 - 09.30 : Προσέλευση – Εγγραφές

09.30-09.45 :Έναρξη εργασιών – Εισαγωγική τοποθέτηση: Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

09.45 – 10.20 :Χαιρετισμοί

10.20-11.30 : Πρώτη Συνεδρία:

«Ελεγκτικό Έργο και Κρατικές Λειτουργίες», Δημοσθένης Κασσαβέτης, καθηγητής Νομικής, Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

«Χρηματοδοτικά Εργαλεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι Νέοι Έλεγχοι στο Πλαίσιο της Χρηστής Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης», Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Η Καταπολέμηση της Απάτης στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα», εκπρόσωπος Φορέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

11.30-12.00 : Διάλειμμα 

12.00- 13.20 : Δεύτερη Συνεδρία:

«Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως Εργαλείο Ανάπτυξης και οι Νέες Θεσμικές Εγγυήσεις για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», Ευαγγελία Βλάχου, Δικηγόρος LLMFreiburgi.B.,Μέλος ΑΣΕΠ, πρώην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

«Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων – Συστημικά Σφάλματα», Μάγδα Γεροντίδου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Δημοσίων Έργων (ΣΕΕΔΔ).

«Έλεγχος Συγχρηματοδοτούμενων Έργων», Γιάννης Μαρίνης, Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

«Οι Έλεγχοι Συστήματος από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Συμβολή τους στη Βελτίωση της Δημοσιονομικής Διαχείρισης», Παναγιώτα Νέζη, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΔημοσιονομικώνΕλέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

13.20-13.40 : Διάλειμμα 

13.40 – 15.00 : Τρίτη Συνεδρία 

«Ο Εσωτερικός Έλεγχοςστον Ιδιωτικό Τομέα: Διοικητικό Βάρος ή Αναγκαιότητα;», Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ). 

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος στοΔημόσιο Τομέα: Ένας ακόμα Ελεγκτικός Μηχανισμός ή ένα Εργαλείο Διοίκησης;», Γιάννης Σελίμης, Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

«Προστασία Περιβάλλοντος, Ανάπτυξη και Ελεγκτικές Προκλήσεις», Καλλιόπη Ξουρή, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Προστασίας Περιβάλλοντος (ΣΕΕΔΔ). 

Παρεμβάσεις - Συζήτηση 

Σύνοψη – Συμπεράσματα: Εκπρόσωποι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.