Η εφηµερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ γιορτάζει την εβδοµαδιαία έκδοση για την Αιγιάλεια, παραµένοντας κοντά στην περιοχή και τους
ανθρώπους της.
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 8 µ.µ. στο Αρχοντικό «Παναγιωτόπουλου» στο Αίγιο.