Η χρήση του μη αδειοδοτημένου λογισμικού στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έφθανε το 61% το 2017, σύμφωνα με έρευνα της διεθνούς συμμαχίας λογισμικού BSA-The Software Alliance.

Τα ποσοστά χρήσης λογισμικού, για το οποίο δεν έχει δοθεί νόμιμη άδεια, παραμένουν υψηλά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, καθώς ήταν 63% το 2015, 62% το 2013 και 61% το 2011.

Η εμπορική αξία του μη αδειοδοτημένου λογισμικού, που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 173 εκατ. δολάρια το 2017, έναντι 189 εκατ. δολ. το 2015, 220 εκατ. δολ. το 2013 και 343 εκατ. δολ. το 2011.

Το ποσοστό του λογισμικού που δεν είναι αδειοδοτημένο στη χώρα μας είναι σταθερά, καθ' όλη την τρέχουσα δεκαετία, το υψηλότερο στη Δυτική Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος ήταν 26% το 2017.

Είναι, επίσης, πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο παγκοσμίως, που ήταν 37% το 2017 (έναντι 39% το 2015). Η συνολική αξία του μη αδειοδοτημένου λογισμικού διεθνώς υπολογιζόταν πέρυσι σε 46,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην Κύπρο το ποσοστό μη αδειοδοτημένου λογισμικού εκτιμάται σε 44% το 2017, ενώ η χώρα στη Δυτική Ευρώπη με το χαμηλότερο ποσοστό πέρυσι ήταν το Λουξεμβούργο (17%).