Πρόσκληση προς το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας να υποβάλει προτάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο της υποστήριξης του σχεδίου «Ξενοκράτης», απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού πρόληψης και προστασίας των πολιτών. 

Η συγκεκριμένη δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.570.000 ευρώ. Η προμήθεια του εξοπλισμού (μηχανήματα έργων κ.α ) θα γίνει μέσω του δικαιούχου (Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας) και θα φυλάσσεται σε στρατιωτικές μονάδες της Αττικής ώστε να επεμβαίνουν άμεσα στην αντιμετώπιση ή  πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάστασης των ζημιών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιεί τα τελευταία 3,5 χρόνια η Περιφέρεια Αττικής για την αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων στις περιοχές της Αττικής, ενώ η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που συνυπέγραψε με το υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας στις 21/02/2017, με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων στην Περιφέρεια Αττικής.