"Η κυβέρνηση σε συνέχεια των αναποτελεσματικών πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων στον τομέα του φαρμάκου, επιβάλει στα φαρμακεία αυθαίρετα και αναδρομικά φόρο (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής για κάθε off-patent πρωτότυπο φάρμακο που χορηγούν.

Με δεδομένο ότι η επιλογή του εμπορικού σκευάσματος δεν εξαρτάται από το φαρμακοποιό αλλά από τον ιατρό και κυρίως τον ασθενή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μέτρο είναι αμιγώς τιμωρητικό και φοροεισπρακτικό. Το Υπουργείο Υγείας δε, ουδόλως ενδιαφέρεται για την ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και τον ασθενή παρά μόνο για την προσωρινή ευημερία των αριθμών, το υπάκουο προφίλ που θα επιδείξει στους εκπροσώπους των θεσμών και για την αύξηση της κομματικής πελατείας, προκαλώντας έναν ιδιότυπο κοινωνικό αυτοματισμό για εκλογικό όφελος.

Ο Φ.Σ.Αχ. καταγγέλλει τη συστηματική και μεθοδευμένη πολιτική εξόντωσης του αυτοαπασχολούμενου φαρμακοποιού και επιφυλάσσεται να προσφύγει με κάθε ένδικο μέσο για την ακύρωση του απαράδεκτου μέτρου" αναφέρει η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας.