Έκλεισε 40 χρόνια το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και αποφάσισε για πρώτη φορά να το γιορτάσει.

Στις 15 και στις 16 Ιουνίου διοργανώνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το Συμπόσιο των Αποφοίτων. Το Συμπόσιο απευθύνεται στους απόφοιτους όλων των προγραμμάτων σπουδών του, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, αλλά και σε όλους όσους είχαν εργασιακή ή επιστημονική σχέση με το Τμήμα (μεταδιδάκτορες, ερευνητές, πρώην καθηγητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό κ.λπ.).

Μια ευκαιρία, δηλαδή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών να συγκεντρώσει ξανά τους αποφοίτους και τους συνεργάτες των τεσσάρων δεκαετιών να τους ξεναγήσει στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις του και να τους παρουσιάσει τις αναγνωρισμένες και διεθνώς επιτυχίες του Τμήματος σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Βασικός σκοπός του Συμποσίου είναι να ανανεώσει και να ενισχύσει τους δεσμούς των αποφοίτων με το Τμήμα αλλά και μεταξύ τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη συγγένεια νοοτροπίας και στόχων αλλά και στη συμβολή των αποφοίτων στην περαιτέρω εξέλιξη του Τμήματος.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο έχει μακρούς ιστορικούς δεσμούς με το Τμήμα.

Ο χαρακτήρας του Συμποσίου είναι μικτός συμπεριλαμβάνοντας συναντήσεις με τους καθηγητές και ερευνητές, ενημέρωση για τις εξελίξεις της επιστήμης της χημικής μηχανικής και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ομιλίες από τους μαχόμενους χημικούς μηχανικούς της βιομηχανίας, ενημέρωση και συζητήσεις για τα σχέδια και το μέλλον του Τμήματος και του Ινστιτούτου.