Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:30 στα πλαίσια εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, πραγματοποιήσε «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης» στον προβλήτα Νο 2 του Βορείου Λιμένα Πάτρας.

Σκοπός της άσκησης ήταν ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία-τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στη περιοχή δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πάτρας.

Ειδικότερα το Σενάριο της Άσκησης προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών καταλοίπων κατά την διάρκεια μετάγγισης μεταξύ δύο Δεξαμενοπλοίων-Σλεπιών.

Για την αντιμετώπισή της τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο καταπολέμησης ρύπανσης του Οργανισμού Λιμένα Πάτρας (PORT CONTINGENCY PLAN), υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας και συγκεκριμένα εφαρμόζοντας εν μέρει το τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Ρύπανσης (LOCAL CONTINGENCY PLAN).   Παράλληλα για την αντιμετώπιση του περιστατικού ενεργοποιήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες, ήτοι Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε., Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένα, Εταιρεία Παραλαβής και Μεταφοράς Πετρελαιοειδών καταλοίπων H.E.C., Εταιρεία Μεταφοράς Πετρελαιοειδών AEGEAN, Εταιρεία Καθαρισμού Λιμένα ANTIPOLLUTION ANE, Πλοηγική Υπηρεσία Λιμένα, Ε.Κ.Α.Β., Ρυμουλκό Επιφυλακής καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός.

Από την πραγματοποίηση της διαπιστώθηκε η ετοιμότητα, ταχύτητα και συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

Με το πέρας της Άσκησης και την διευθέτηση υλικών και μέσων καταπολέμησης της Ρύπανσης,  ακολούθησε αξιολόγησή της από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ολιστικά στο μέλλον τυχόν αδυναμίες που παρουσιάστηκαν.