Ο Ωρίων συμμετέχει με αστροβραδιά στις εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ-Οξυγόνο για την παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ουρανογραφία και παρατήρηση με τηλεσκόπια. Οι εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ θα έχουν ξεκινήσει νωρίτερα από τις 19:30. Σας περιμένουμε!